2,60

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der er me­get klar for­skel på mo­ti­va­tion i de to holds til­gang til den­ne kamp. USA har vun­det pulj­en, og selv om hol­det spil­ler på hjem­me­ba­ne, kan man næ­sten ik­ke fo­re­stil­le sig an­det, end at man la­der pro­fi ler som al­dren­de Cl­int Demp­sey stå over i en kamp som den­ne. Pa­na­ma der­i­mod er pi­sket til at få po­int i den­ne kamp, hvis ik­ke Gold Cup skal væ­re et over­stå­et kapitel, hvor­for hol­det kom­mer top­mo­ti­ve­ret til kam­pen. Pa­na­ma nå­e­de fak­tisk fi na­len ved den se­ne­ste Gold Cup, så dår­li­ge­re er man trods alt ik­ke. Glim­ren­de vær­di på po­int til Pa­na­ma.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.