2,40

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Op­ryk­ke­ren Hammarby har ind­ledt sæ­so­nen for­ry­gen­de, men er si­den gå­et helt i stå. Man er op­pe på ot­te kam­pe i træk uden sejr, og den dår­li­ge se­rie skyl­des blandt an­det, at vig­ti­ge Ken­ne­dy Bakirciog­lu er ble­vet ska­det, mens første­ke­e­per Jo­han­nes Hopf er solgt til ty rkisk fod­bold, og i de fi re kam­pe uden ham på mål har Hammarby end­nu ik­ke holdt bu­ret rent. Fal­ken­berg er godt nok dår­lig ude, men har og­så haft et me­get svært pro­gram på frem­med græs med seks af de syv øver­ste hold i ræk­ken som mod­stan­de­re. Glim­ren­de vær­di på X2.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.