1,85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der er dømt af­gø­ren­de run­de i Grup­pe B, hvor vi har den ab­sur­de si­tu­a­tion, at al­le fi re hold har tre po­int. På grund af bedst må­l­for­skel vil Spa­ni­en gå vi­de­re med uaf­gjort, og det er bag­grun­den for det­te spil. Spa­ni­er­ne vil med stor sand­syn­lig­hed spil­le med stor fo­kus på at und­gå de­fen­si­ve fejl eft er ned­t­u­ren mod Rusland og kom­me med et ud­gangs­punkt, hvor man vil væ­re me­get på bol­den, men næp­pe væ­re spe­ci­elt hid­sig i jag­ten på en scor­ing. Hol­land skal gå eft er sej­ren, men har ik­ke set over­be­vi­sen­de ud, så det lig­ner få mål.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.