Aft ale

BT - - NYHEDER -

Ik­ke så li­ge­til for al­min­de­li­ge men­ne­sker at vur­de­re, om det er godt el­ler skidt i øko­no­misk for­stand med den aft ale mel­lem eu­ro- lan­de­ne og Græken­land. Vi væl­ger ja- hat­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.