Hvem vin­der før­ste dag i bjer­ge­ne?

BT - - DEBAT -

Tour de Fran­ce ram­mer Py­re­næ­er­ne. Oven i kø­bet på Frank­rigs na­tio­nal­dag, Ba­stil­le­da­gen. Da­gens eta­pe slut­ter af med en ek­stremt hård og gift ig stig­ning. Mon de fran­ske ryt­te­re vil for­sø­ge no­get spek­taku­lært? El­ler er det må­ske en dag for dan­ske Jakob Fuglsang?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.