Bi­bli­o­teks­kri­se

BT - - DEBAT -

Sam­ti­dig med at der er ble­vet læn­ge­re mel­lem bi­bli­o­te­ker­ne, er der og­så re­gi­stre­ret fald på de an­dre pa­ra­me­tre, som bi­bli­o­te­ker­ne med ret­te kan må­les på. Ud­lå­net er fal­det, ind­kø­bet af ny lit­te­ra­tur er fal­det, be­stan­den af bø­ger er fal­det, og så­gar det nye dyr i åben­ba­rin­gen, e- bo­gen, har ik­ke kun­net re­gi­stre­re den vækst, som man for­ven­te­de.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.