Ak­tie- skri­bent til­talt for kurs­fusk

BT - - NYHEDER -

Bag­mand­spo­li­ti­et til­ta­ler nu en tid­li­ge­re skri­bent hos er­hvervs­ma­ga­si­net Pen­ge & Pri­va­tø­ko­no­mi for kurs­ma­ni­pu­la­tion. Det skri­ver Me­di­awatch. I som­mer sig­te­de Bag­mand­spo­li­ti­et den på­gæl­den­de per­son. Den­gang blev det be­skre­vet, at jour­na­li­sten mel­lem 2011 og 2013 hav­de skre­vet ak­tie­an­be­fa­lin­ger af små sel­ska­ber, som han op­for­dre­de læ­ser­ne til at in­ve­ste­re i. Den til­tal­te hav­de for­in­den selv købt ak­tier i de an­be­fa­le­de sel­ska­ber, og når ar­tik­ler­ne var off ent­lig­gjort, solg­te per­so­nen dem igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.