PO­NY­ER TÆT

Red­det op a

BT - - NYHEDER - Ma­ria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk

PO­NY- DRA­MA

Tre po­ny­er var i går tæt på at mi­ste li­vet, ef­ter at de var fal­det i et åløb i Val­lens­bæk syd for København. In­den red­nings­fol­ke­ne duk­ke­de op, var po­ny­er­ne sun­ket så me­get ned i åen, at de var tæt på at få ho­ve­der­ne dæk­ket af vand.

Klok­ken var 11.38, da Val­lens­bæk Brand­væ­sen modt­og an­mel­del­sen, ef­ter at en kvin­de hav­de væ­ret ude at luf­te sin hund, hvor hun hav­de få­et øje på to po­ny­er, der var fal­det i åen.

Brand­væ­se­net var straks til ste­de på ulyk­kes­ste­det, og godt en ti­me ef­ter var po­ny­er­ne hjul­pet op af åen.

Po­ny­er­ne hav­de gri­mer på, og der­for kun­ne Val­lens­bæk Brand­væ­sen træk­ke et tov igen­nem gri­men og hi­ve po­ny­er­ne op fra åen. Fo­to: Bjørn Ni­el­sen/ alarm112­dan­mark. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.