Op­skrift

BT - - NYHEDER -

MA­SAI

Hans Rye

EN­DO­MON­DO 575 mil­li­o­ner kro­ner var pri­sen, da den dan­ske mo­tions­ap­pli­ka­tion En­do­mon­do i be­gyn­del­sen af 2015 blev solgt til den ame­ri­kan­ske tøj­gi­gant Un­der Ar­mour. Hand­len gjor­de med et slag grund­læg­ger­ne

Met­te Lyk­ke, Chri­sti­an Birk og Ja­cob Jøn­ck

til mil­li­o­næ­rer, men de lod og­så virk­som­he­dens me­d­ar­bej­de­re få en del af ka­gen. Det ske­te, da ejer­ne - få da­ge før hand­len blev gen­nem­ført - lod me­d­ar­bej­der­ne kø­be 12,7 pro­cent af virk­som­he­den til en sær­de­les fa­vora­bel pris. Der­med kun­ne de an­sat­te i gen­nem­snit sæt­te 1,9 mil­li­on kro­ner i ban­ken.

TIRS­DAG 14. JULI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.