OUR- CHOK

BT - - SPORTEN - GOD PROG­NO­SE FOR BAS­SO

TIRS­DAG 14. JULI 2015

TIN­KOFF- SAXOS ITA­LI­EN­SKE RYT­TER IVAN BAS­SOS KRÆFT­SYG­DOM ER HEL­DIG­VIS BLE­VET OP­DA­GET I SÅ GOD TID, AT ITA­LI­E­NE­REN HAR ME­GET GO­DE MU­LIG­HE­DER FOR AT KOM­ME SIG. DET FOR­TÆL­LER TIN­KOF­FSAXOS LÆ­GE, PI­ET DE MOOR.

«

Et styrt på fem­te eta­pe ( ne­derst tv.) brag­te Ivan Bas­so på spo­ret af den ube­ha­ge­li­ge sand­hed om, at han har få­et testi­kelkræft. En trist nyhed, der blev af­slø­ret i går, men som dog ik­ke kun­ne fjer­ne smilet helt fra hver­ken ham el­ler hold­kam­me­rat Al­ber­to Con­ta­dor. Fo­to: Nils Meilvang, EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.