Woz­ni­a­cki krav­ler op ad rang­li­sten

BT - - SPORTEN - Ja­nus Mulvad

FREM­GANG

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki måt­te for­la­de Wim­b­ledon, før tur­ne­rin­gen gik ind i sin af­gø­ren­de fa­se. Men al­li­ge­vel avan­ce­rer ten­nis­stjer­nen på ver­dens­rang­li­sten.

Woz­ni­a­cki ta­ger et trin op fra num­mer fem til fi re. Den for­bed­ring kan hun tak­ke tjek­ken Pe­tra Kvi­tova for. Sid­ste år vandt hun Wim­b­ledon, mens hun i år al­le­re­de måt­te for­la­de tur­ne­rin­gen eft er et ne­der­lag i tred­je run­de. Der­med fal­der Kvi­tova fra an­den- til fem­te­plad­sen.

Det gi­ver plads til den 25- åri­ge dan­sker, som dog står no­te­ret for sam­me an­tal po­int som Kvi­tova - 5000 - men, da rang­li­sten ’ be­løn­ner’, at Woz­ni­a­cki ik­ke har tabt po­int i mod­sæt­nin­gen til tjek­ken, over­ta­ger hun alt­så fj er­de­plad­sen.

På top­pen af li­sten er der til gen­gæld min­dre jævn­byr­dig­hed at ane. Ame­ri­ka­ne­ren Se­re­na Wil­li­ams, der lør­dag vandt Wim­b­le- don for sjet­te gang i kar­ri­e­ren, top­per li­sten med ma­jestæti­ske 13.161 po­int. Det er over dob­belt så man­ge som num­mer to, rus­se­ren Ma­ria Sha­ra­pova, der tab­te til Wil­li­ams i se­mi­fi na­len. For­an Woz­ni­a­cki lig­ger Si­mo­na Ha­lep fra Ru­mæ­ni­en, der på trej­de­plad­sen har 51 po­int fl ere end dan­ske­ren og Kvi­tova.

På mæn­de­nes ver­dens­rang­li- sten fø­rer Wim­b­ledon- vin­de­ren Novak Djoko­vic sta­dig su­verænt. Han har 4.000 po­int ned til mod­stan­de­ren i søndagens fi na­le, Ro­ger Fe­de­rer.

Ugens høj­desprin­ger er se­mi­fi na­li­sten fra den en­gel­ske Grand Slam- tur­ne­ring Ri­chard Gasquet. Han hop­per syv plad­ser frem, så han nu er num­mer 13.

jamu@ sporten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.