DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

CHAMPIONS LEAGUE- KVAL., KLOK­KEN 20: 00 SKEN­DER­BEU VIN­DER KAM­PEN

Det kan godt væ­re, at Team Sky og Chris Froo­me mi­ste­de sej­ren i hold­tids­kørs­len til al­ler­sidst.

Men det æn­drer ik­ke på, at book­ma­ker­ne nu har ham som stor­fa­vo­rit til at vin­de Tour de Fran­ce før fel­tet i dag for før­ste gang ram­mer de hø­je bjer­ge.

For blot få etaper si­den var han at fi nde i langt over to gan­ge pen­ge­ne, men nu er han helt ne­de i 1,65 som hø­jest hos Bet­fair, mens Dan­ske Spil ek­sem­pel­vis er helt ne­de i odds 1,55.

Nær­me­ste - og nær­mest ene­ste - ud­for­drer iføl­ge book­ma­ker­ne er Mo­vistars bjerg­kon­ge Nairo Qu­in­ta­na, som li­ge nu er at fi nde i godt tre gan­ge pen­ge­ne på Bet­fair, mens nav­ne som Tejay van Gar­de­ren, Vin­cen­zo Ni­ba­li og Al­ber­to Con­ta­dor al­le vur­de­res me­re el­ler min­dre chan­ce­lø­se.

Så­le­des står Al­ber­to Con­ta­dor la­vest af de tre ryt­te­re i 18 gan­ge pen­ge­ne.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.