2,40

BT - - SPORTEN -

Det lug­ter ik­ke af mål imel­lem mal­te­si­ske Hi­ber­ni­ans og is­ra­el­ske Mac­ca­bi Tel Aviv. Is­ra­e­ler­ne har for va­ne at spil­le de­fen­sivt på frem­med græs i Eu­ro­pa, selv når man mø­der de min­dre hold, og med 28 gra­der ved kamp­start skal man næp­pe for­ven­te no­gen spe­ci­el in­tens kamp. Hi­ber­ni­ans er Mal­tas klart bed­ste mand­skab, og selv om de ple­jer at væ­re no­to­risk rin­ge i eu­ro­pæ­isk sam­men­hæng, men de frem­står og­så stær­ke­re i år end nor­malt med seks mal­te­si­ske lands­holds­spil­le­re og et par bra­si­li­a­ne­re. Her prø­ves et spil på mak­si­malt to mål i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.