1,65

BT - - SPORTEN -

Der bør væ­re klas­se­for­skel på de to hold. Sken­der­beu er de su­veræ­ne me­stre fra Albanien, og har vist fl ot­te tak­ter in­ter­na­tio­nalt, hvor man i sid­ste sæ­son kun røg ud på ude­ba­ne­mål til BA­TE Bo­risov og året in­den tab­te på straff es­park til ukrain­ske Odes­sa. Crusaders gik lidt over­ra­sken­de vi­de­re imod Le­va­dia Tal­linn, men er en mi­ni­put på det­te ni­veau, hvil­ket gan­ske godt un­der­stre­ges af, at man i sid­ste sæ­son tab­te 0- 4 til Brommapojkarna, der var su­veræn bund­prop i Alls­venskan. Det er svært ik­ke at ha­ve Sken­der­beu som gan­ske kla­re fa­vo­rit­ter.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.