3,80

BT - - SPORTEN -

HJK Hels­inki frem­står li­ge nu i en mar­kant sva­ge­re ud­ga­ve end i sid­ste sæ­son. Væk er fl ere pro­fi ler, og af de nye folk har kun Atomu Tana­ka for al­vor over­be­vist. Li­ge nu har man ik­ke vun­det i fi re kam­pe i træk i den fi nske liga, og bli­ver for­ment­lig over­ha­let af RoPS, når de har spil­let de to kam­pe, de har til go­de i for­hold til HJK. Vent­spils er Let­lands bed­ste mand­skab, som i sid­ste sæ­son hav­de Malmö FF i store pro­ble­mer, in­den sven­sker­ne gik vi­de­re med sam­let 1- 0, og frem­står mindst li­ge så stær­ke i den­ne sæ­son. Fin vær­di på 1- tal­let.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.