’’

BT - - NYHEDER - An­ne Sop­hia Her­man­sen, de­bat­tør

Hvis en borg­me­ster vil ta­ges al­vor­ligt, skal ved­kom­men­de fra­be­de sig be­søg un­der som­mer­tog­tet

An­ne Sop­hia Her­man­sen me­ner, at ’ kon­ge­ski­bet næp­pe er et dansk sær­træk, med­min­dre ho­ved­løst snob­be­ri er det’.

» Som det gør sig gæl­den­de med stør­ste­delen af kon­ge­hu­sets ak­ti­vi­te­ter, så hand­ler og­så det år­li­ge som­mer­togt om at ple­je eg­ne og er­hvervs­li­vets in­ter­es­ser. Hen­sy­net til top­pen af sam­fun­det og lan­dets pen­ge­tan­ke pri­o­ri­te­res over nær­kon­takt til den al­min­de­li­ge dan­sker, « skri­ver Her­man­sen.

Den of­te kon­tro­ver­si­el­le de­bat­tør An­ne Sop­hia Her­man­sen er den­ne gang ude med ri­ven ef­ter kon­ge­ski­bet. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.