Har Ry­a­nair gen­født fag­be­væ­gel­sen?

BT - - DEBAT -

Er kon­fl ik­ten med Ry­a­nair be­gyn­del­sen på en ny opblom­string for fag­be­væ­gel­sen, el­ler er kon­fl ik­ten før­ste pind til fag­be­væ­gel­sens lig­ki­ste, for­di hver­ken dens kamp­me­to­der el­ler evi­ge krav om overenskom­ster du­er på et sta­digt me­re glo­ba­li­se­ret ar­bejds­mar­ked?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.