Græ­ske til­stan­de

BT - - DEBAT -

EU- le­der­ne be­hø­ver ik­ke at op­træ­de nær så ge­las­sent, som de gør i for­hold til Tsi­pras, og man bør væ­re til­ba­ge­hol­den­de med at fi nan­si­e­re ham, ind­til de løft er, han har af­gi­vet, er vir­ke­lig­gjort. Det er ik­ke Eu­ro­pa, der har bragt græker­ne i ufø­re; det har græker­ne selv sør­get for (...) Vi har brug for re­de­lig­hed og se­ri­ø­si­tet i Eu­ro­pa, ik­ke for græ­ske til­stan­de.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.