En græsk ud­vej anes

BT - - DEBAT -

Græken­lands trængs­ler er ik­ke skabt af lan­dets kre­di­to­rer el­ler af eu­ro­sam­ar­bej­det. Pro­ble­mer­ne er græ­ske og vil­le og­så væ­re der, hvis gæl­den blev eft er­gi­vet, og Græken­land trå­d­te ud af eu­ro­en. Vi har en for­plig­tel­se til at hjæl­pe Græken­land. Men græker­ne har og­så en pligt til at gen­nem­fø­re de­res del af aft alen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.