’ VO­RES SØN HAR D

BT - - NYHEDER -

Par­ret er lyk­ke­li­ge for, at in­gen af scan­nin­ger­ne un­der gravi­di­te­ten af­slø­re­de, at

’ Vi gi­der ik­ke be­kym­re os’

ONS­DAG 15. JULI 2015 ham for no­get i he­le ver­den’ og un­der gravi­di­te­ten tal­te om, at de ik­ke vil­le få en abort, kan de ik­ke af­vi­se, at de må­ske al­li­ge­vel hav­de valgt ham fra. An­na Mezin er selv er født med så dår­lig hø­rel­se, at hun re­elt var døv. I dag er hun ud­dan­net jour­na­list og ta­ler fi­re frem­med­sprog. Der­for tror hun på, at man kan over­kom­me man­ge ud­for­drin­ger.

» Folk bli­ver ved med at si­ge, at det bli­ver ek­stra hårdt, men vi hav­de al­le­re­de reg­net med, at det blev ek­stra hårdt, og at der vil­le væ­re ek­stra ud­for­drin­ger, når man fik et barn, « si­ger An­na Mezin.

Som barn med downs syn­drom er Hu­go i fa­re for at bli­ve ramt af tid­lig de­mens og hjer­te­fejl, men det vil for­æl­dre­ne ik­ke be­kym­re sig om.

» Hvis det sker, bor vi hel­dig­vis i et land, hvor man kan få alt mu­lig hjælp til al­le mu­li­ge ting. Vi gi­der ik­ke be­kym­re os om no­get, som vi ik­ke ved om sker. Så har vi jo ik­ke tid til at ny­de Hu­go, « si­ger An­na Mezin.

Den sid­ste mo­hi­ka­ner

En ny test til gravi­de vil fra

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.