Fe­ri­e­rej­sen kan ry­ge

BT - - NYHEDER - Met­te Faur­holt- Sehested mela@ bt. dk

AFLYST

Ry­a­nair kon­tak­te­de i går de mel­lem 5.000 og 10.000 pas­sa­ge­rer, der bli­ver be­rørt, hvis fly­sel­ska­bet som vars­let luk­ker sin ba­se i Bil­lund på fre­dag.

Luk­nin­gen af ba­sen be­ty­der, at Ry­a­nair vil luk­ke fem ru­ter fra Bil­lund Luft­havn. Blandt dem er ru­ter­ne til Kor­fu og Cha­nia på Kre­ta, som vil bli­ve luk­ket med ud­gan­gen af må­ne­den.

Lars Arent, le­der af For­bru­ger Eu­ro­pa i Dan­mark, for­kla­rer, at man som pas­sa­ger har tre mu­lig­he­der, hvis fly­et er aflyst. Man kan væl­ge at få re­fun­de­ret bil­let­tens pris, bli­ve om­boo­k­et til næ­ste le­di­ge af­gang el­ler bli­ver om­boo­k­et til et se­ne­re tids­punkt.

» For langt de fle­ste er det mest in­ter­es­san­te nok at kom­me af sted som plan­lagt. Så de skal be­de om at bli­ve om­boo­k­et til den næ­ste le­di­ge af­gang. Hvis ik­ke fly­sel­ska­bet selv har le­di­ge af­gan­ge, må de om­boo­ke til an­dre fly­sel­ska­ber, « si­ger Lars Arent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.