NUL DRIK­KE­VAND

BT - - NYHEDER -

Man­gel på drik­ke­vand er ble­vet en ny ud­for­dring for ind­byg­ger­ne i det krigs­hær­ge­de øst­li­ge Ukrai­ne. Iføl­ge Reu­ters er 1,3 mil­li­on men­ne­sker di­rek­te be­rørt af vand­man­gel, der pri­mært skyl­des, at vand­led­nin­ger­ne er ble­vet øde­lagt af krigs­hand­lin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.