BREI­VIK UD­STIL­LES

BT - - NYHEDER -

Når åb­nin­gen af et in­for­ma­tions­cen­ter 22. juli i Oslo skal mar­ke­re 4 års da­gen for An­ders Brei­viks an­greb vil ter­r­o­ri­stens eff ek­ter ind­gå i ud­stil­lin­gen. Vraget af den bom­be­bil, som An­ders Brei­vik par­ke­re­de og spræng­te i luft en i re­ge­rings­kvar­te­ret i Oslo, vil blandt an­det bli­ve ud­stil­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.