TURISTHJÆLP

BT - - NYHEDER -

De dan­ske turi­ster, der skal dase un­der den græ­ske sol på fe­ri­eø­en Les­bos, kan ta­ge 20 kg ek­stra ba­ga­ge med. Det op­ly­ser rej­sesel­ska­bet Spies, der med de ek­stra vægt­pri­vil­e­gi­er gi­ver turi­ster­ne mu­lig­hed for at hjæl­pe de man­ge hund­re­de bå­d­fl ygt­nin­ge, der dag­ligt an­kom­mer til øen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.