NY EBO­LA- DØD

BT - - NYHEDER -

En li­be­ri­ansk kvin­de er ble­vet det sjet­te dødsoff er for den dø­de­li­ge ebo­lavirus, der eft er syv ugers pau­se at­ter vi­ste sig i sid­ste uge, skri­ver Reu­ters. Off eret er fun­det i Mon­rovia.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.