Ad­var­sel: Her­re­gril­ler gi­ver dig ra­cer­ma­ve

BT - - NYHEDER -

SAL­MO­NEL­LA

Hvis du har købt pøl­ser til gril­len i en Lidl- bu­tik for ny­lig, kan der væ­re ri­si­ko for at få sal­mo­nel­la.

Da­nish Crown træk­ker si­ne så­kald­te Her­re­gril­ler- grill­pøl­ser tilbage eft er fund af sal­mo­nel­la i en stikprø­ve. Det op­ly­ser Fø­de­va­re­sty­rel­sen.

Mandag var med­del­el­sen, at det kun gjaldt pøl­ser fra to Lidl- di­stri­bu­tions­cen­tre i hen­holds­vis Kø­ge og Kol­ding, men tirs­dag er med­del­el­sen, at det gæl­der pøl­ser solgt i Lidl- bu­tik­ker over he­le lan­det.

Kig eft er va­re­num­mer

Hvis man har købt en pak­ke Her­re­gril­ler med va­re­num­me­ret 31288483 in­de­hol­den­de 360 gram fra 30. ju­ni, skal man ik­ke spi­se dem:

Hvis pøl­ser­ne ik­ke gen­nem­s­te­ges, kan der op­stå sal­mo­nel­la­in­fek­tion. Symptomerne er blandt an­det di­ar­ré, kval­me, ma­ve­s­mer­ter, fe­ber og opkast.

For­bru­ge­re op­for­dres til at smi­de pøl­ser­ne ud el­ler le­ve­re dem tilbage til bu­tik­ken, hvor de er købt.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.