Sy­geple­jer­ske fort­sat bag trem­mer

BT - - NYHEDER -

Den 29- åri­ge sy­geple­jer­ske fra Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus, der er sig­tet for tre drab og et drabs­for­søg, skal sid­de va­re­tægts­fængs­let frem til 11. au­gust, op­ly­ser vi­cepo­li­ti­in­spek­tør hos Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti Sø­ren Ravn- Ni­el­sen til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau. Den sig­te­de kvin­de har fra sa­gens be­gyn­del­se næg­tet sig skyl­dig i de al­vor­li­ge sig­tel­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.