Guld i køb­stæ­der­ne - Hil­le­rød

BT - - TV -

LIVS­STIL I den­ne uge be­sø­ger pro­gram­met Hil­le­rød. Den­ne gang bli­ver op­kø­ber­ne blandt an­det præ­sen­te­ret for en stentøjs­skul­p­tur af Axel Salto og et usæd­van­ligt sty kke kunst­hånd­værk fra Thailand. DR1 kl. 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.