Det ser man på den læk­ke­de vi­deo

BT - - SPORTEN -

Den læk­ke­de vi­deo, der vi­ser Chris Froo­me på vej op ad Mont Ven­toux i 2013- ud­ga­ven af Tou­ren, in­de­hol­der må­lin­ger for ha­stig­hed, ka­den­ce ( pe­da­lom­drej­nin­ger pr. mi­nut), watt ( den kraft, der træ­des med) og puls. Vi­deo­en blev læk­ket af den kon­tro­ver­si­el­le tid­li­ge­re træ­ner for Festi­na, Antoine Vay­er, der over­drog vi­deo­en til en nu luk­ket Twit­ter- kon­to. Det var her­fra, vi­deo­en blev lagt ud på YouTube. Den blev si­den fjer­net, da Team Sky tru­e­de med rets­li­ge skridt.

Vi­deo­en vi­ser ik­ke, hvad Chris Froo­mes gen­nem­snit­li­ge watt- tal er for stig­nin­gen, hvil­ket el­lers er det brug­ba­re tal. I ste­det er der en kon­ti­nu­er­lig vis­ning af det ak­tu­el­le watt- tal, hvil­ket - alt ef­ter indstil­lin­gen på cy­kelcom­pu­te­ren, der må­ler tal­let - kan op­gø­res op mod 10 gan­ge i se­kun­det.

Ef­ter eta­pen på Mont Ven­toux skrev den ita­li­en­ske avis Ga­zzet­ta del­lo Sport, at Chris Froo­me hav­de pro­du­ce­ret 470 watt i gen­nem­snit. Team Sky be­næg­te­de, at det var til­fæl­det og op­ly­ste, at det ret­te tal var 415- 420 watt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.