Ca­pel­lo fær­dig som rus­sisk land­stræ­ner

BT - - SPORTEN -

FA­BIO CA­PEL­LO VAR UD­SET SOM MAN­DEN,

der skul­le fø­re Rusland frem til suc­ces på hjem­me­ba­ne ved VM 2018, men i går blev hans af­ta­le op­sagt. Det rus­si­ske fod­bold­for­bund med­del­er på sin hjem­mesi­de, at sam­ar­bej­det er sagt op med øje­blik­ke­lig virk­ning.

Der næv­nes in­gen år­sag til br­ud­det, men det for­ly­der, at fod­bold­for­bun­det har haft pro­ble­mer med at be­ta­le Ca­pel­los hø­je løn, og dels har hol­det væ­ret skidt spil­len­de i EM- kva­len, hvor man har tabt to gan­ge til Østrig og kun få­et uaf­gjort 1- 1 hjem­me mod Mol­d­ova.

The Te­le­graph skri­ver, at Fa­bio Ca­pel­lo an­gi­ve­ligt modt­og 20,4 mio. pund ( 210 mio. kr.) for si­ne tre år i spid­sen for det rus­si­ske lands­hold. Der­u­d­over mod­ta­ger han en kom­pen­sa­tion for kon­trak­top­si­gel­sen på 110 mio. kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.