Ka­ra­batic skift er til Mik­kel Han­sens klub

BT - - SPORTEN -

DET HAR VÆ­RET UN­DER OP­SEJ­LING

læn­ge. Ja, det har fak­tisk væ­ret en så­kaldt off ent­lig hem­me­lig­hed, at Ni­ko­la Ka­ra­batic vil­le skift e Bar­ce­lo­na ud med de fran­ske ma­sto­don­ter Pa­ris Hand­ball. Og nu er det så of­fi ci­elt.

Ver­dens nok al­ler­bed­ste hånd­bold­spil­ler skal de kom­men­de fi re sæ­so­ner spil­le sam­men med Mik­kel Hansen i den fran­ske klub, og det bli­ver der­for et hold med to af ver­dens dyg­tig­ste spil­le­re, der skal for­sø­ge at få suc­ces i den fran­ske liga og Champions League.

Ka­ra­batic blev kå­ret til ver­dens bed­ste hånd­bold­spil­ler i 2014 - for­an blandt an­dre Mik­kel Hansen.

Skul­le man væ­re i tvivl om, hvor frem­ra­gen­de en hånd­bold­spil­ler, Ni­ko­la Ka­ra­batic er, kan man dyk­ke ned i hans me­dal­je- tank af Joachim von And’ske di­men­sio­ner. Den 31- åri­ge fransk­mand har vun­det Champions League tre gan­ge, VM tre gan­ge, EM tre gan­ge, OL to gan­ge og der­til skal læg­ges 13 na­tio­na­le mester­ska­ber.

Se­re­na Wil­li­ams er ef­ter sin Wim­b­ledon- tri­umf lør­dag al­le­re­de tilbage på ten­nis­ba­nen igen. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.