Se­re­na Wil­li­ams klar til at ero­bre Båstad

BT - - SPORTEN - NY PO­KAL I SIG­TE Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk

Se­re­na Wil­li­ams er eft er sin tri­umf i Wim­b­ledons da­mesing­le- fi na­le lør­dag mod spa­ni­e­ren Gar­bi­ne Mu­guruza al­le­re­de tilbage på ten­nis­ba­nen.

I går blev den ame­ri­kan­ske stjerne mod­ta­get som en dron­ning i den sven­ske ba­de­by Båstad, hvor hun de kom­men­de da­ge del­ta­ger ved WTA Tour- tur­ne­rin­gen ’ Collector Swe­dish Open’.

» Når jeg spil­ler her, fø­les det næ­sten som at hol­de fe­rie. Jeg hol­der rig­tig me­get af Båstad og den at­mos­fæ­re, der er her, « sag­de Se­re­na Wil­li­ams ved an­kom­sten.

I dag spil­ler hun sin før­ste kamp mod den bel­gi­ske kva­li­fi ka­tions­spil­ler Ysa­li­ne Bo­na­ven­tu­re, og hun ga­ran­te­re­de ved pres­se­mø­det, at hun har tænkt sig at yde en op­ti­mal ind­sats.

» Når jeg li­ge har vun­det Wim­b­ledon, vil jeg na­tur­lig­vis ik­ke ta­be her, « sag­de Se­re­na Wil­li­ams og til­fø­je­de:

» Men­talt fø­ler jeg mig me­get af­slap­pet i øje­blik­ket, og hvad an­går det spil­le­mæs­si­ge, har jeg al­drig væ­ret bed­re end li­ge nu. Jeg sat­ser på at vin­de tur­ne­rin­gen her i Båstad, og når den er af­slut­tet, går for­be­re­del­ser­ne til US Open i gang. Det er mit mål og­så at vin­de den, « sag­de Se­re­na Wil­li­ams.

Ved tur­ne­rin­gen i Båstad er hun se­e­det til at mø­de au­stra­li­e­ren Sa­mantha Sto­sur i fi na­len.

Se­re­na Wil­li­ams delt­og og­så ved ’ Collector Swe­dish Open’ i 2013. Den­gang be­sej­re­de hun sven­ske­ren Jo­han­na Lars­son i fi na­len.

I øv­rigt kan hun op­le­ves i Dan­mark i novem­ber i en op­vis­nings­kamp mod Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki i Jy­ske Bank Boxen i Her­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.