Mik­kel Kes­slers ær­ke­ri­val stop­per kar­ri­e­ren

BT - - SPORTEN -

DEN 38- ÅRI­GE BRI­TE CARL FROCH har be­slut­tet at stop­pe sin kar­ri­e­re. Det

skri­ver det en­gel­ske me­die BBC.

Den fi redob­bel­te ver­dens­me­ster har ik­ke bok­set en kamp si­den maj 2014, hvor han be­sej­re­de Ge­or­ge Groves. Der­for fø­ler han, at tids­punk­tet er det rig­ti­ge til at si­ge stop.

» Jeg fø­ler ik­ke, jeg har me­re at be­vi­se, og min re­kord­li­ste ta­ler for sig selv. Jeg er ut­ro­lig stolt af, hvad jeg har op­nå­et i boksning, men nu er det rig­ti­ge tids­punkt at læg­ge hand­sker­ne på hyl­den, « si­ger Carl Froch.

Carl Froch er af dan­ske­re mest kendt for si­ne to jævn­byr­di­ge bok­se­kam­pe mod Mik­kel Kes­sler. I 2010 tab­te han til Kes­sler på dansk grund, in­den han i 2013 fi k re­van­che på hjem­me­ba­nen i Lon­don.

Den bri­ti­ske bok­ser slut­ter kar­ri­e­ren med 33 sej­re og to ne­der­lag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.