1,70

BT - - SPORTEN -

Sid­ste sæ­sons mester­skab er me­get langt væk fra Stjar­nan. Fle­re af sid­ste sæ­sons pro­fi ler er væk, og lig­ger li­ge nu blot i mid­ten af ta­bel­len i Island. Mod­stan­der Cel­tic er godt nok ik­ke star­tet tur­ne­rin­gen end­nu, men vir­ke­de gan­ske skar­pe i test­sej­ren over Re­al So­cie­dad, og skal væ­re mindst et par klas­ser over Stjar­nan. I sid­ste sæ­son mød­te Cel­tic og­så island­sk mod­stand i form af KR Reykjavik - som var bed­re på det­te tids­punkt sid­ste år end Stjar­nan er i år - og her vandt Cel­tic pro­blem­frit hjem­me­kam­pen med 4- 0. Prøv en Cel­tic- sejr med tre mål el­ler me­re.

Od­dset er fun­det hos Lad­bro­kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.