Gids­ler

BT - - NYHEDER -

Na­tur­lig­vis skal po­li­ti­et hver­ken læg­ge navn el­ler uni­form til skræm­me­kampag­ner, som skal af­skræk­ke fl ygt­nin­ge fra at sø­ge op­hold i Dan­mark. Po­li­ti­et er po­li­tisk uafh æn­gigt. Bas­ta.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.