Ato­maft ale er en tri­umf

BT - - DEBAT -

Det er hi­sto­risk, at det er lyk­ke­des for­hand­le­re fra Iran, USA, de øv­ri­ge fa­ste med­lem­mer af FN’s Sik­ker­heds­råd og EU at nå til enig­hed om en aft ale, der grad­vis vil løft e sank­tio­ner­ne mod Iran, til gen­gæld for at lan­det ik­ke de næ­ste år over­skri­der tær­s­k­len til at bli­ve en atom­magt. En god aft ale har in­gen ta­be­re, kun vin­de­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.