FAKTA

BT - - NYHEDER -

Der­for døm­te de ham I 2011 blev Jo­hn Demjanjuk - og­så kendt som ‘ Ivan den Gru­som­me’ - dømt for sin med­vir­ken til over 28.000 drab som vagt i for­skel­li­ge kz- lej­re. Det åb­ne­de en ny vej i sy­ste­met. Tid­li­ge­re be­trag­te­de man al­le an­dre end den ab­so­lut­te na­zi­top som uskyl­di­ge, for­di de øv­ri­ge blot fulg­te or­dre. Ind­til nu er om­kring 50 per­so­ner ble­vet dømt for de­res med­skyl­dig­hed i for­bry­del­ser­ne un­der Sn­den Ver­denskrig. Ale­ne i Aus­chwitz ar­bej­de­de der cir­ka 6.000 per­so­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.