Vred re­spons

BT - - NYHEDER - Ma­ria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk

HAR­ME

Den dan­ske læ­ge og psy­ki­a­ter Hen­rik Day Poul­sen har bragt sin­de­ne i kog hos man­ge dan­ske­re, ef­ter at han i en klum­me i Ber­ling­s­ke har lan­get ud ef­ter de ’ hyste­ri­ske per­so­ner’, der me­ner, at de har på­dra­get sig al­vor­li­ge bi­virk­nin­ger fra HPV- vac­ci­nen.

Med sin klum­me neg­li­ge­rer Hen­rik Day Poul­sen dog de bi­virk­nin­ger, som man­ge pi­ger er ramt af ef­ter HPV- vac­ci­nen, me­ner 45- åri­ge Tanja Had­da­oui.

Hun er mor til 14- åri­ge Pa­tri­cia, som bl. a. li­der af svim­mel­hed, kro­nisk mi­græ­ne og kro­ni­ske rygs­mer­ter. Li­del­ser, som iføl­ge Tanja Had­da­oui er for­år­sa­get af HPV- vac­ci­nen.

» Det be­rø­rer mig kraf­tigt, at han sæt­ter en mær­kat på os for­æl­dre som væ­ren­de dår­li­ge for­æl­dre. Han si­ger, at vi ik­ke har an­det at la­ve, og at vi der­for ba­re har op­fun­det det her, « si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.