Ga­de­kam­pe for­an par­la­men­tet

Mens par­la­men­tet de­bat­te­re­de den se­ne­ste lå­ne­aft ale, var der i aft es kam­pe i ga­der­ne uden for

BT - - NYHEDER - Sten Jen­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Reu­ters

GRÆKEN­LAND

De­mon­stran­ter, der er mod­stan­de­re af den lå­ne­aft ale, som pre­mi­er­mi­ni­ster Ale­xis Tsi­pras har ind­gå­et, kom i aft es i kamp med po­li­ti­et for­an par­la­men­tet.

Bag par­la­men­tets mu­re sad med­lem­mer­ne sent i aft es og de­bat­te­re­de aft alen med al­le dens be­spa­rel­ser og re­for­mer.

For at den skal ha­ve gyl­dig­hed, har kre­di­to­rer­ne for­langt, at den skul­le stem­mes igen­nem par­la­men­tet in­den mid­nat.

De­mon­stran­ter­ne blev mødt af ri­ge­li­ge mæng­der tå­re­gas og pe­ber­spray fra po­li­ti­et, som til gen­gæld blev bom­bar­de­ret med mo­lo­tovco­ck­tails.

Iføl­ge BBC delt­og godt 12.000 per­so­ner i de­mon­stra­tio­nen, og ved 21- ti­den rap­por­te­re­des del­ta­ger­ne at væ­re på vej til at bli­ve tvun­get væk fra Syn­tag­ma- plad­sen for­an par­la­men­tet.

Iføl­ge The Gu­ar­di­an er de­mon­stran­ter­ne lø­bet mod en nær­lig­gen­de park.,

De­mon­stran­ter­ne blev mødt med tå­re­gas og sva­re­de igen med mo­lo­tovco­ck­tails uden for par­la­men­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.