NE­PAL

BT - - NYHEDER -

Genop­byg­nings­ar­bej­det i Ne­pal eft er de vold­som­me jord­s­kælv i april og maj, som til­sam­men ko­ste­de næ­sten 9.000 men­ne­sker li­vet, vol­der fort­sat lan­det store pro­ble­mer. Der­for skal 50.000 ne­pa­le­se­re nu ud­dan­nes til at kun­ne va­re­ta­ge genop­byg­nings­op­ga­ver­ne . Jord­s­kæl­vet 25. april er det vær­ste jord­s­kælv i Ne­pal si­den 1934.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.