HAWAII

BT - - NYHEDER -

To schweize­res for­søg på at nå jor­den rundt i et rent sol­dre­vet pro­pel­fl y må sæt­tes på pau­se, eft er fl yet ’ So­lar Im­pul­se 2’ lan­de­de på Hawaii 3. juli. År­sa­gen er, at fl yets bat­te­ri­er er ble­vet overop­he­de­de på tu­ren fra Ja­pan til Hawaii . Di­stan­cen på 7.200 km fra Na­goya i Ja­pan til Ka­la­e­loa på Hawaii tog 118 ti­mer . BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.