IRAK

BT - - NYHEDER -

De iraki­ske myn­dig­he­der har på grund af de hø­je tem­pe­ra­tu­rer er­klæ­ret i dag tors­dag for en of­fi ci­el fri­dag i he­le det uro­p­la­ge­de land, skri­ver Reu­ters. Iføl­ge myn­dig­he­der­ne mel­der fl ere iraki­ske re­gio­ner om tem­pe­ra­tu­rer på den var­me si­de af 50 gra­der, og i den he­de kan det væ­re di­rek­te far­ligt at ar­bej­de . BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.