’’

BT - - KULTUR -

’ Ted 2’ er en over­ra­sken­de vær­dig fort­sæt­tel­se

Så­le­des træk­kes der kla­re linjer til in­struk­tør, ma­nuskript­for­fat­ter og ’ Ted’- stem­me Seth Ma­cFar­la­nes in­dæd­te kamp for ho­mo­seksu­el­les li­ge­ret.

Men tag en­de­lig ik­ke fejl. ’ Ted 2’ er 100 pro­cent uhøj­ti­de­lig, vit­tig­he­der­ne er her­ligt plat­te, og selv­om det he­le ik­ke er li­ge mor­somt, er ’ Ted 2’ et op­lagt hit for platnak­ker.

PS: Bliv en­de­lig sid­den­de til eft er rul­le­tekster­ne. Her ven­der en af de uan­non­ce­re­de stjer­ner, Li­am Ne­e­son, nem­lig tilbage.

Fra ven­stre er det Mark Wa­hl­berg, Ted ( Seth Ma­cFar­la­ne) og Aman­da Seyfri­ed. Fo­to: UIP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.