The Ro­ck ryd­der op

BT - - TV - ACTIONFILM 07: 30 09: 15 16: 45 22: 45 00: 50- 05: 10 13: 30 15: 00 21: 00 10: 50 12: 10 18: 20

Chris Vaug­hn ( Dway­ne ” The Ro­ck” Jo­hn­son) er ble­vet af­ske­di­get fra den ame­ri­kan­ske hærs jæ­ger­kor­ps og ven­der nu hjem til sin fø­de­by, hvor hans for­æl­dre og hans sø­ster, der er en­lig mor, sta­dig bor. Chris går i gang med at gen­op­ta­ge gam­le kon­tak­ter og byg- ge sig en ny til­væ­rel­se. Men han op­da­ger snart, at hans barn­doms­by har gen­nem­gå­et store om­vælt­nin­ger, mens han har væ­ret væk. Hans sten­ri­ge kam­me­rat og ri­val fra gym­na­sie­ti­den, Jay Ha­milt­on, har luk­ket det hæ­der­kro­ne­de sav­værk, som en­gang var by­ens stolt­hed og alt­do­mi­ne­ren­de ind­tægtskil­de, og er­stat­tet det med et ka­si­no med til­hø­ren­de narko­han­del og an­den kri­mi­na­li­tet og vold. By­ens or­dens­magt er gen­nem­kor­rupt og luk­ker be­kvemt øj­ne­ne for det, der fo­re­går. Der går ik­ke læn­ge, før Chris er kom­met på kol­li­sions­kurs med Ha­milt­on og hans slæng af l ys­sky hånd­lan­ge­re. Chris al­li­e­rer sig med sin barn­doms­ven Ray Temp­le­ton, la­der sig væl­ge til she­rif og går i gang med at ryd-

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: de op – en lang og sej kamp, som ik­ke kun tru­er ham selv, men og­så hans nær­me­ste på li­vet. ( DR3)

( T) Søn­dag i New York. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1963.

Apa­chedræ­ber­ne. Ame­ri­kansk western fra 1968. Sæt dam­pen op. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1940. Kon­gens ty­vek­nægt. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1955. ( T) Et kon­ge­ligt bryl­lup. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1951. ( T) Show Bo­at. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1951.

Skør med pi­ger. Ame­ri­kansk mu­sik­film fra 1965. ( T) Det gyld­ne træ. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1957. ( T) Luf­tens vove­hal­se. Ame­ri­kansk actionfilm fra 1969. ( T) Skrap­pe Luke. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1967.

Nat- tv.

Den tid­li­ge­re eli­te­sol­dat Chris ( Dway­ne Jo­hn­son) ven­der tilbage til sin barn­doms­by for at leve i ro og mag. Men by­en hær­ges af kri­mi­na­li­tet, narko­ti­ka og vold. Fo­to: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.