3x

BT - - TV -

DE­AD SI­LEN­CE Tre fl yg­te­de fan­ger har forskan­set sig med ni gids­ler i et for­ladt slag­te­ri. FBI har om­rin­get byg­nin­gen, men får blot fi re ti­mer til at ind­fri de krav, gid­sel­ta­ger­nes le­der stil­ler. Der­eft er vil le­de­ren dræ­be ét Hopkin­sKl.22.00 Ja­mes Gar­ner. gid­sel i ti­men. Kl. 23.30 Ant­ho­ny . BANDIDASÅret er 1848, og en bank op­kø­ber al­le små­ban­ker i San­ta Ri­ta og sæt­ter land­mænd på ga­den. Ma­ria og Sa­ra kæm­per de­res sag.

Kl. 21.00 YOU’LL ME­ET A TALL DARK STRAN­GER En nat våg­ner Al­fi e op i pa­nik. Er hans tid på pla­ne­ten ved at rin­de ud? I for­sin­ket midt­vejskri­se for­la­der han sin ko­ne gen­nem 40 år, kø­ber en åben sport­s­vogn og be­gyn­der et nyt liv. MIN BRORS KÆ­RE­STE Dan er en­ke­mand og far til tre døtre. Li­vet kan godt fo­re­kom­me en smu­le en­somt. Det æn­drer sig, da han mø­der Ma­rie.

Kl. 21.30

Kl. 23.55

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.