3x

BT - - TV -

DA­TE NIGHT Phil og Clai­re er træt­te af, at de­res for­hold er ble­vet r uti­ne­præ­get. Da de en aft en på en fi n re­stau­rant im­pulsivt stjæ­ler et an­det pars bor­d­re­ser­va­tion, duk­ker gangste­re op og mistæn­ker Phil og Clai­re for at væ­re ty vek­næg­te. THE IN­FOR­MANT! Mark bli­ver over­talt til at ar­bej­de som in­for­mant for FBI. Han skal af­slø­re ulov­li­ge pris­aft aler i det fi rma, han ar­bej­de for.

Kl. 22.40

Ti­na Fey.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.