Las­se Vi­be mel­des på vej til Schal­ke

BT - - SPORTEN - TRANSFERRYGTE Jep­pe Mel­chi­or Mik­kel­sen je­mi@ sporten. dk Jep­pe Dong Abra­ham­sen

jeab@ sporten. dk

Den dan­ske lands­holds­an­gri­ber Las­se Vi­be kan væ­re på vej til et over­ra­sken­de skif­te fra IFK Göte­borg til ty­ske Schal­ke 04, skri­ver fle­re sven­ske me­di­er.

Sid­ste sæ­sons Alls­venskan­top­sco­rer har dog in­tet hørt om kon­kre­te for­hand­lin­ger med den ty­ske stor­klub, hæv­der han over for sven­ske Aftonbladet.

» Jeg fik en sms om det fra en jour­na­list. Det er det ene­ste, jeg har set, « si­ger Las­se Vi­be, der er i Po­len, hvor dan­sker­klub­ben i af­ten spil­ler Eu­ro­pa League- kva­li­fi­ka- tions­kamp mod Slask Wro­claw.

In­gen bud på Vi­be

Hel­ler ik­ke IFK Göte­borgs sport­s­chef, Mats Gren, vil be­kræf­te, om der på­går for­hand­lin­ger om et salg af den dan­ske an­gri­ber.

» Jeg har ik­ke hørt no­get fra Schal­ke. Jeg tjek­ke­de te­le­fo­nen, om der var ble­vet rin­get fra et tysk num­mer, mens vi var i luf­ten, men nej. I øje­blik­ket fo­re­lig­ger der in­gen bud på Las­se, « si­ger Mats Gren til Aftonbladet.

Sport­s­che­fen be­kræf­ter dog, at klub­ben vil væ­re vil­lig til at sæl­ge. Las­se Vi­bes kon­trakt ud­lø­ber om et år, og jo læn­ge­re tid der går, jo la­ve­re vil salgs­pri­sen væ­re. Hvor me­get Göte­borg kræ­ver for at sæl­ge, vil Mats Gren dog ik­ke ud med.

Schal­ke 04 er ik­ke ene­ste mu­lig­hed for 28- åri­ge Las­se Vi­be. Der skul­le og­så væ­re kon­kret in­ter­es­se fra Eng­land. Tid­li­ge­re har der væ­ret in­ter­es­se fra Cham­pions­hip­klub­ben Reading og fra Ki­na.

Las­se Vi­be har sco­ret seks mål for IFK Göte­borg i den­ne sæ­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.