Ud­solgt imod Albanien

BT - - SPORTEN -

NÅR DAN­MARK TA­GER

imod Albanien i EMkva­li­fi­ka­tio­nen fre­dag 4. sep­tem­ber, bli­ver det i en fyldt na­tio­na­la­re­na. DBU mel­der så­le­des alt ud­solgt i Te­lia Par­ken halvan­den må­ned før kam­pen. Bil­letsal­get blev al­le­re­de åb­net to da­ge ef­ter 2- 0- sej­ren over Ser­bi­en i ju­ni, og i går med­del­te DBU så, at al­le godt 38.000 bil­let­ter er ble­vet solgt. Kam­pens vig­tig­hed er ble­vet end­nu stør­re, ef­ter at Albanien i sid­ste uge blev til­kendt tre po­int, hvil­ket be­ty­der, at hol­det li­ge­som Dan­mark har 10 po­int – dog med en kamp i hån­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.