Brøndby for­ven­ter tæt op­gør

BT - - SPORTEN - Fo­to: Keld Navn­toft TIL­FREDS MED PO­INT Ron­ni Bur­kal Ni­el­sen ro­ni@ sporten. dk

Brønd­bys ch­eft ræ­ner, Tho­mas Frank, tror be­stemt ik­ke, at det bli­ver en wal­ko­ver, når hol­det i aft en mø­der bul­gar­ske Beroe på ude­ba­ne i Eu­ro­pa League.

Selv om Brøndby al­le­re­de har spil­let to kam­pe i Eu­ro­pa Le­agu­e­kva­li­fi ka­tio­nen mod Ju­ve­nes/ Do­ge­na fra San Marino, me­ner Tho­mas Frank, at Eu­ro­pa- kam­pe­ne først for al­vor be­gyn­der nu:

» Det var fi nt at kom­me i gang med de to op­gør, men nu mø­der vi et bul­garsk hold med alt, hvad det kan in­de­bæ­re. Vi skal væ­re godt med og hol­de re­tur­kam­pen i li­ve. Det hand­ler om, at vi skal ha­ve no­get at spil­le for i re­tur­kam­pen på hjem­me­ba­ne. «

Uaf­gjort vil væ­re godt

Tho­mas Frank for­ven­ter, at det bul­gar­ske hold vil kom­me blæ­sen­de ud på hjem­me­ba­ne, og der­for vil Brøndby stille sig tilbage og leve på om­stil­lin­ger.

» De har et rig­tig godt hold, som har me­get er­fa­ring, og som træff er go­de be­slut­nin­ger. De vil ger­ne do­mi­ne­re kam­pe­ne, så vi skal for­sva­re os godt. Og hvis vi kan få uaf­gjort med hjem, er det god­kendt. Et ude­ba­ne­mål vil selv­føl­ge­lig og­så be­ty­de rig­tig me­get, « for­tæl­ler han.

EU­RO­PA LEAGUE- KVAL., 2. RUN­DE

I aft en kl. 19.00 ( TV3 Sport1)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.