Stjer­ne­ind­køb gør Mik­kel Hansen og Pa­ris til CL-

BT - - SPORTEN - MAGT­FAK­TOR Mor­ten Bjer­re­gaard morh@ sporten. dk

Kan man kø­be sig til suc­ces og tro­fæ­er?

I til­fæl­det Pa­ris Saint- Ger­main Hand­ball er TV2 Spor­tens håndboldkommentator Bent Ny­e­gaard ik­ke i tvivl. Med ind­kø­bet af ver­dens bed­ste hånd­bold­spil­ler, Ni­ko­la Ka­ra­batic, for – i hånd­bold­sam­men­hæng – svim­len­de 15 mio. kr. i Bar­ce­lo­na, er dan­ske Mik­kel Han­sens klub nu stor­fa­vo­rit til at vin­de al­le tur­ne­rin­ger, hol­det del­ta­ger i.

» Det be­ty­der en ny ver­den. Al­le de ste­der, Ka­ra­batic spil­ler, vin­der man tit­ler. Så­dan var det i Bar­ce­lo­na, på det fran­ske lands­hold, og så­dan bli­ver det og­så i PSG. Nu har de ver­dens num­mer et og to, for Mik­kel spil­ler jo og­så på et uri­me­ligt højt ni­veau, og når man har så­dan to, for­an­drer det he­le sig, « vur­de­rer Bent Ny­e­gaard.

I sid­ste sæ­son blev PSG slå­et ud i kvart­fi­na­len i Cham- pions League, som Bar­ce­lo­na vandt an­ført af Ka­ra­batic. I den kom­men­de sæ­son ser Ny­e­gaard dog PSG som klar fa­vo­rit.

» Jeg har svært ved at se hvil­ke hold, der kan mat­che dem i næ­ste sæ­son. Bar­ce­lo­na var jo dre­vet af Ka­ra­batic, og jeg kan ik­ke se hol­det stry­ge til tops uden ham. Nu er han i ste­det klar til at dri­ve PSG sam­men med Mik­kel Hansen, og jeg tror, det glæ­der dem beg­ge. De har beg­ge kon­trak­ter til 2019, og jeg kan ik­ke se Veszprem, Bar­ce­lo­na el­ler THW Ki­el stik­ke en kæp i hju­let på fransk­mæn­de­ne de kom­men­de år. Der­til er pa­ri­ser­ne sim­pelt­hen for stær­ke. «

Ka­ra­batic gør Hansen bed­re

For Mik­kel Hansen, der blev kå­ret til ver­dens bed­ste i 2011, vil den fran­ske EM-, VM- og OL- guld­vin­ders an­komst væ­re guld værd sna­re­re end en hæm­sko, me­ner Bent Ny­e­gaard:

» Det er en stor for­del for Mik­kel Hansen, men og­så en stor for­del for Ka­ra­batic. Når man sam­ler dem, bli­ver de beg­ge klart ver­dens bed­ste spil­le­re. De er jo ik­ke ba­re in-

31- åri­ge Ni­ko­la Ka­ra­batic ( th.) er tilbage i hjem­lan­det ef­ter skif­tet fra FC Bar­ce­lo­na til Pa­ris Saint- Ger­main, hvor han bli­ver hold­kam­me­rat med dan­ske Mik­kel Hansen. Fo­to: AFP, Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.